REALIZOVANI PROJEKTI
Poslovni objekat Bagat Travnik
Investitor: Fuad Softić
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Realizacija: 2012 god.