REALIZOVANI PROJEKTI
Poslovni objekat Benzinska pumpa ABA - Donji Vakuf
Investitor: Adnan Baltić
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Realizacija: 2015 god.