REALIZOVANI PROJEKTI
Veledrogerija Pharmamed Travnik
Investitor: Pharmamed d.o.o.
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Projektanti saradnici: Admir Sujoldžić, dia i Selma Hadžijunuzović, dia
Realizacija: 2015 god.