REALIZOVANI PROJEKTI
Poliklinika Dubravica Vodice
Investitor: Ivica Dubravica
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Projektanti saradnici: Damir Karakaš, dia i Selma Hadžijunuzović, dia
Realizacija: 2014 god.