Idejni Projekti
Stambeno - poslovni objekat Helda
Investitor: Adnan Helda
Projektanti: Senad Ibrišimbegović, dia
Saradnici: Damir Karakaš. dia
Realizacija 2016