REALIZOVANI PROJEKTI
Vikend Objekat Janković – Vlašić
Investitor: Ilija Janković
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Realizacija: 2012 god.