Idejni Projekti
Sportska Dvorana Busovača
Projektanti: Senad Ibrišimbegović, dia
  Damir Karakaš. dia