Idejni Projekti
Motel Mladost Vlašić – Babanovac
Rekonstrukcija i nadogradnja  
Projektanti: Senad Ibrišimbegović, dia
  Damir Karakaš. dia