Idejni Projekti
Dom Staraca „ NAŠ DOM“ – Travnik
Rekonstrukcija i nadogradnja  
Investitor: Muhamed Musemić
Projektanti: Senad Ibrišimbegović, dia
  Selma Hadžijunuzović, dia
Realizacija: 2016 god.