idejni projekti
Enterijer Pekara ABA - Travnik
Investitor: Adnan Baltić
Projektanti: Senad Ibrišimbegović, dia
  Selma Hadžijunuzović, dia
Realizacija: 2016 god.