REALIZOVANI PROJEKTI
Enterijer Dentalcentar Dubravica
Investitor: Ivica Dubravica
Projektanti: Senad Ibrišimbegović, dia
  Majda Taletović, dia
  Admir Sujoldzić, dia
  Selma Hadžijunuzović, dia
Realizacija: 2015 god.