REALIZOVANI PROJEKTI
Stambeni objekat Lozić - Travnik
Investitor: Nermin Lozić
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Realizacija: 2015 god.