projekti u realizaciji
Stambeni objekat Hodzic - Travnik
Investitor: Adnan Hodžić
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Saradnici: Selma Hadžijunuzović. dia
Realizacija: 2015 god.