projekti u realizaciji
Stambeno-poslovni objekat Eskimo - Travnik
Investitori: Fadil Sejdić i Munir Selman
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Saradnici: Selma Hadžijunuzović. dia
Realizacija: 2015 god.