projekti u realizaciji
Stambeni objekat Šatrović - Travnik
Investitor: Dr. Adnan Šatrović
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Saradnici: Admir Sujoldžić, dia i Selma Hadžijunuzović. dia
Realizacija: 2015 god.