REALIZOVANI PROJEKTI
Vikend Objekat Dubravica – Vlašić
Investitor: Ivica Dubravica
Projektant: Senad Ibrišimbegović, dia
Realizacija: 2011 god.